• First line of text for new post (add more text here...)

  Read more

  Training 1Gezin 1Plan 1Regisseur

  In de training 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur (1G1P1R) krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om in partnerschap met de klant(en) en in samenwerking met het (in)formele netwerk en professionals 1Gezin1Plan1Regisseur op een effectieve wijze in te zetten. Deze training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die zorgcoördinatie verzorgen zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, [...]

  Read more

  "Maar wat is cultuur uiteindelijk anders dan één lange communicatieketen?" (Barnabé Laye) Wat heeft een professional nodig om intercultureel competent te zijn? Welke invloed heeft zijn persoonlijke achtergrond op zijn omgang met en oordeel over mensen uit een andere cultuur of context? Deze training maakt professionals bewuster van hun eigen aandeel in de communicatie met de [...]

  Read more

  "Wat zijn de signalen van kinderarmoede?" "Wat is het effect van kinderarmoede?" "Hoe maak ik signalen van armoede bespreekbaar met ouders en verzorgers?" "Hoe kan ik het verschil maken" In de JGZ Preventieagenda, Aanpak van Armoede, Actieplan voor de jeugdgezondheidszorg (2018) staat het volgende beschreven: De JGZ draagt bij in het bereiken van gezinnen in armoede door te signaleren en[...]

  Read more

  "Hoe bespreek je signalen van huiselijk geweld?" "Hoe ga je om met emoties en gevoelens die een rol kunnen spelen bij het bespreekbaar maken?" "Hoe deel je je zorgen over signalen van huiselijk geweld?" "Hoe blijf je in gesprek als de ander de zorgen niet deelt?" "Hoe stel ik een grens in het gesprek?" "Hoe vertel je dat je een melding gaat doen bij Veilig Thuis?" Herkent u deze vragen bij uzelf [...]

  Read more

  In de basistraining Motiverende en oplossingsgerichte Gesprekstechnieken krijg je kennis en vaardigheden aangereikt om op een effectieve(re) wijze te communiceren met de klant en hen te motiveren tot (gedrags)verandering. U krijgt antwoord op de vragen: "Hoe zorg ik ervoor dat ik in gesprek de klant centraal stel waardoor ik zelfregie en eigen kracht versterk?" "Hoe bespreek ik zorgen de [...]

  Read more

  Op 23 juni 2017 is de wet wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht gegaan en daarmee verandert de inhoud en het gebruik van de meldcode op een aantal punten. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is per 1 januari 2019 verbeterd en aangescherpt. In de vernieuwde meldcode wordt van professionals verwacht dat zij conform het [...]

  Read more

  Met deze training word u opgeleid tot aandachtsfunctionaris huiselijk geweld (kindermishandeling en/of ouderenmishandeling). Het doel van de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld is dat u inzicht krijgt in wat u nodig heeft aan kennis en vaardigheden om als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld aan de slag te kunnen.  In de training Aandachtsfunctionaris Huiselijk [...]

  Read more

  "Heb ik voldoende inzicht in verschillende vormen van ouderenmishandeling?" "Weet ik op welke signalen ik kan letten?" "Durf ik met vertrouwen en in overleg met betrokkenen te handelen volgens de stappen van de meldcode?" "Hoe bespreek ik zorgen met betrokkenen, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?" Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training [...]

  Read more

  "Heb ik voldoende inzicht in kindermishandeling?" "Weet ik op welke signalen ik kan letten?" "Durf ik met vertrouwen en in overleg met ouders en verzorgers te handelen  volgens de stappen van de meldcode?" "Hoe bespreek ik signalen met ouders en verzorgers,  zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?" "Hoe steun ik kinderen en jongeren?" Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw [...]

  Read more