• Coaching aandachtsfunctionaris

  "Hebben we de juiste stappen genomen?"
  "Hoe zorg ik dat ik beter in beeld kom als aandachtsfunctionaris?"
  "Hoe adviseer ik mijn collega's?"
  "Hoe kan ik het beste een presentatie voor mijn collega's vorm geven?"
  "Ik heb een heftige casus meegemaakt en wil daar graag even over sparren."

  Herkent u een van deze vragen of heeft u als aandachtsfunctionaris een andere vraag en behoefte aan een coachgesprek, neem dan contact met mij op.

  Voor een coach gesprek kan je een afspraak maken voor persoonlijk contact of online een coach gesprek voeren. Wil jij liever een coaching-on-the-job en wil je dat ik een keer met je meekijk, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

 • Intervisie aandachtsfunctionarissen

  "Hoe kan ik mijn ervaringen delen met anderen?"
  "Kunnen we tijd vrijmaken om samen te reflecteren op vraagstukken"?
  "Hoe kan ik meer grip krijgen op mijn denk- en leerproces?"
  "Op welke wijze kan ik door uitwisseling en reflectie mijn vakmanschap ontwikkelen?"

  Herkent u deze vragen? En lijkt het u fijn om ervaringen uit te wisselen met collega's, dan kan ik een intervisie bijeenkomst voor jullie begeleiden. Het doel van intervisie is om met collega's of vakgenoten te leren van vragen, problemen en successen uit de dagelijkse werkpraktijk. Dit leidt tot effectiever werkgedrag.

  In de rol van intervisor bied ik ondersteuning bij het leerproces van de individuen binnen de groep. De intervisor ondersteunt als procesbegeleider de interactie tussen de deelnemers en heeft geen inhoudelijke adviesrol. De deelnemers aan de intervisie zijn medeverantwoordelijk voor het leerproces van de groep.

  Vanuit de intervisiegroep zelf worden concrete casussen ingebracht. Dit zijn persoonlijke vraagstukken met betrekking tot de eigen werksituatie.