• Huiselijk geweld

  Wist u dat...

  • huiselijk geweld een groot maatschappelijk probleem is?
  • 45% van de nederlanders slachtoffer of pleger is (geweest) van één of meerdere vormen van huiselijk geweld?
  • jaarlijks 200.000 volwassenen slachtoffer zijn van partnergeweld?
  • vrouwen in 60% en mannen in 40% van de gevallen slachtoffer zijn?
  • jaarlijks 120.000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling?
  • jaarlijks 200.000 ouderen slachtoffer zijn van ouderenmishandeling?
  • de gevolgen ernstig en langdurig zijn op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied?
  • het belangrijk is om vroegtijdig onveiligheid en geweld te signaleren en te handelen zodat het geweld stopt?
  • een goede meldcode geen 'papieren tijger' is, maar ondersteunt bij het zorgvuldig en effectief handelen?