• Motiverende gesprekstechnieken

  De training Motiverende gesprekstechnieken is opgebouwd uit vier modules

  Module 1 & 2 gaan in op de basis principes van motiverende gesprekstechnieken
  Module 3 & 4 is een verdieping op de basis principes en gaat in op het motiveren van de klant bij gedragsverandering bij overgewicht

  Module 1&2:
  "Hoe zorg ik ervoor dat ik in gesprek de klant centraal stel waardoor ik zelfregie en eigen kracht versterk?"
  "Hoe bespreek ik zorgen de klant helder en effectief, zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"
  "Hoe ga ik tijdens het gesprek om met emoties?"
  "Hoe motiveer ik de klant tot verandering?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de training Motiverende Gesprekstechnieken te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om op een effectieve wijze te communiceren met de klant(en) en deze te motiveren tot gedragsverandering.

  Module 1 Principes van motiverende gespreksvoering
  Module 2 Motivatie versterken (met inzet trainingsacteur)

  Module 1&2 is geaccrediteerd bij het SKJ voor 3 studiepunten.

  Module 3&4:
  "Hoe bespreek ik overgewicht met de klant helder en effectief?"
  "Hoe motiveer ik de klant bij gedragsverandering bij overgewicht?"
  "Welke stappen neem ik bij het bespreekbaar maken van overgewicht?"
  "welke rol speelt systeemdynamiek bij het motiveren bij overgewicht?"
  "Hoe pas ik verandertaal toe tijdens het motiveren bij overgewicht?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de "Motiverende Gesprekstechnieken bij overgewicht" te gaan volgen. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om op een effectieve wijze te communiceren met de klant(en) en deze te motiveren tot gedragsverandering als er sprake is van overgewicht.

  Module 3 Principes van motiverende gesprekstechnieken bij overgewicht
  Module 4 Motivatie versterken bij gesprekken over overgewicht (met inzet trainingsacteur)

  Module 3/4 is geaccrediteerd bij:
  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (scholing jeugdverpleegkundige) voor 7 PE punten|
  Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) (nascholing jeugdgezondheidszorg) voor 6 PE punten

   

  Bij alle modules wordt het niveau van de training afgestemd op de gesprekstechnieken die u nodig heeft in uw werk en de leerwensen van de deelnemers.

  Tijdens de training worden onder andere korte instructiefilmpjes getoond, zodat de theorie op een aantrekkelijke en bondige wijze wordt overgedragen, waardoor er veel tijd is voor interactie, oefenen en reflecteren.

  Ter voorbereiding krijgt u de digitale reader 'Motiverende Gesprekstechnieken' of de digitale reader 'Motiverende Gesprekstechnieken bij overgewicht', waarin een overzicht is opgenomen van de technieken en tools die ingezet kunnen worden door professionals bij motiverende gespreksvoering. 

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in ....

  Module 1 & 2:

  • het motivatiemodel van Prochaska en DiClemente
  • duurzame motivatie
  • de uitgangspunten van motiverende gesprekstechnieken
  • het communiceren op metaniveau
  • de uitgangspunten van de schaalvraag en hoe deze in te zetten
  • hoe motivatie te versterken
  • eigen sterke punten bij motiverende gesprekstechnieken

  Module 3 & 4:

  • het motivatiemodel van Prochaska en DiClemente
  • de uitgangspunten van motiverende gesprekstechnieken
  • de stappen bij het motiveren van het bespreekbaar maken van overgewicht
  • de determinanten die een rol spelen bij overgewicht
  • de uitgangspunten van de schaalvraag en hoe deze in te zetten
  • hoe motivatie bij overgewicht te versterken
  • de systeemdynamieken die een rol spelen bij overgewicht
  • eigen sterke punten bij motiverende gesprekstechnieken
 • Houding - U wordt zich bewust ...

  Module 1, 2, 3 & 4:

  • van een basishouding die contact bevordert
  • dat het creëren van een veilige omgeving door het erkennen van wederzijdse expertise en een niet-beoordelende houding een basis legt voor samenwerking, het versterken van eigen kracht en het nemen van zelfregie
  • dat duidelijkheid en transparantie tijdens het proces participatie vergroot van de klant
  • van emoties en gevoelens bij verschillende manieren van motiveren

   

 • Vaardigheden - U kunt ...

  Module 1 & 2

  • partnerschap creëren
  • de klant centraal stellen en eigen kracht en zelfregie bevorderen
  • de interactietypen benoemen
  • interventies benoemen die ingezet kunnen worden bij motiveren tot veranderen
  • de schaalvraag toepassen bij het motiveren van de klant
  • emoties van zichzelf en de klant hanteren tijdens het gesprek
  • de klant motiveren tot verandering met behulp van het motivatiemodel
  • reflecteren op de eigen rol bij motivatie

  Module 3 & 4

  • partnerschap creëren
  • de klant centraal stellen en eigen kracht en zelfregie bevorderen
  • de stappen bij het motiveren van het bespreekbaar maken van overgewicht toepassen
  • over de determinanten die een rol spelen bij overgewicht in gesprek gaan met de klant
  • de schaalvraag toepassen bij het motiveren van de klant
  • emoties van zichzelf en de klant hanteren tijdens het gesprek
  • de klant motiveren tot gedragsverandering bij overgewicht
  • reflecteren op de eigen rol bij motivatie