• Training Interculturele Communicatie

  "Maar wat is cultuur uiteindelijk anders dan één lange communicatieketen?" (Barnabé Laye)

  Wat heeft een professional nodig om intercultureel competent te zijn?
  Welke invloed heeft zijn persoonlijke achtergrond op zijn omgang met en oordeel over mensen uit een andere cultuur of context?

  Deze training maakt professionals bewuster van hun eigen aandeel in de communicatie met de ander, het aandeel van de ander en wat de invloed van de heersende beelden, eigen waarden/normen, betekenissen en opvattingen van de sociale omgeving op de communicatie met de ander is. 

  Daarnaast reikt de training Interculturele Communicatie u kennis en vaardigheden aan om op effectieve wijze te communiceren met 'de ander'. Om echt in gesprek te komen met 'de ander' zul je een open, nieuwsgierige en respectvolle houding aan moeten nemen, vragen durven stellen en moet je niet bang zijn voor de antwoorden die je krijgt. Het zijn niet de culturen die in gesprek zijn met elkaar, maar mensen.

  De training is opgebouwd uit twee modules:
  Module 1 Interculturele Communicatie
  Module 2 In gesprek met de ander (met inzet trainingsacteur)

  Het niveau van de training wordt afgestemd op de gesprekstechnieken die u nodig heeft in uw werk en de leerwensen van de deelnemers.

  Tijdens de training worden onder andere korte instructiefilmpjes getoond, zodat de theorie op een aantrekkelijke en bondige wijze wordt overgedragen, waardoor er veel tijd is voor interactie, oefenen en reflecteren.

  Ter voorbereiding krijgt u de digitale reader 'Gesprekstechnieken Interculturele Communicatie'' waarin een overzicht is opgenomen van de technieken en tools die ingezet kunnen worden door professionals in de communicatie. 

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in ...

  • de eigen culturele bagage
  • eigen waarden en normen
  • cultuurverschillen en communicatie
  • TOPOI als referentiekader bij misverstanden in de communicatie
  • eigen sterke punten bij interculturele communicatie
 • Houding - U wordt zich bewust ...

  • van een basishouding die contact bevordert
  • van de eigen waarden en normen en de subjectiviteit hiervan
  • van het eigen aandeel en het aandeel van de ander in de communicatie
  • dat het belangrijk is om open staan voor een andere betekenisgeving
  • dat het creëren van een veilige omgeving door het erkennen van wederzijdse expertise en een niet-beoordelende houding een basis legt voor samenwerking
 • Vaardigheden - U kunt ...

  • elk mens als persoon benaderen en niet als lid van een bepaalde cultuur
  • het TOPOI model gebruiken als reflectiekader wanneer zich misverstanden in de communicatie voordoen
  • een genogram maken
  • kritisch kijken naar de eigen cultuur en die van de ander 
  • de ander bevragen over de betekenisgeving en de ander informeren over de eigen betekenissen
  • oog hebben voor de overeenkomsten en de verschillen tijdens de communicatie
  • reflecteren op de eigen rol in de communicatie