• Training Kinderen in armoede signaleren

  "Wat zijn de signalen van kinderarmoede?"
  "Wat is het effect van kinderarmoede?"
  "Hoe maak ik signalen van armoede bespreekbaar met ouders en verzorgers?"
  "Hoe kan ik het verschil maken"

  In de JGZ Preventieagenda, Aanpak van Armoede, Actieplan voor de jeugdgezondheidszorg (2018) staat het volgende beschreven:

  De JGZ draagt bij in het bereiken van gezinnen in armoede door te signaleren en het onderwerp bespreekbaar te maken.
  De JGZ ondersteunt gezinnen in armoede door goed te adviseren over opvoeden in armoede en toe te leiden naar de juiste hulp.
  De JGZ werkt lokaal samen om impact te creëren op het verbeteren van ontwikkelingskansen van jeugdigen in armoede.

  De training Kinderen in armoede signaleren en ondersteunen wordt verzorgd aan de JGZ, zowel aan consultatiebureaumedewerkers als aan jeugdverpleegkundigen en artsen en gaat in op hoe je armoede kan signaleren, bespreekbaar maakt en hoe je een kind/gezin daarbij kan ondersteunen.

  De training is opgebouwd uit twee modules:
  Module 1 Kinderen in armoede signaleren
  Module 2 Bespreekbaar maken van signalen van armoede (met inzet trainingsacteur)

  Module 1 wordt verzorgd aan zowel consultatiebureaumedewerkers als aan jeugdverpleegkundigen en artsen
  Module 2 is voor de jeugdverpleegkundigen en artsen die gesprekken met de ouders en verzorgers aangaan over de signalen van kinderarmoede en ze toe leiden naar eventuele hulp. 

  Tijdens de training worden onder andere korte instructiefilmpjes getoond, zodat de theorie op een aantrekkelijke en bondige wijze wordt overgedragen, waardoor er veel tijd is voor interactie, oefenen en reflecteren.

  Ter voorbereiding krijgt u artikelen over Kinderen in Armoede toegestuurd en een werkboek.

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in ...

  • de definitie van armoede
  • hoe signalen van armoede te herkennen en objectief te benoemen
  • de gevolgen van (langdurige)armoede op de ontwikkeling van een kind
  • wat stress met het brein doet
  • eigen waarden en normen bij het signaleren van armoede
  • hoe je gezinnen kan ondersteunen
 • Houding - U wordt zich bewust ...

  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het signaleren van armoede
  • van een basishouding die contact bevordert
  • hoe je gezinnen kan ondersteunen
  • dat het bieden van steun voor kinderen en jongeren belangrijk is
 • Vaardigheden - U kunt ...

  Module 1:

  • signalen van armoede herkennen
  • contact leggen en signalen van armoede objectief benoemen
  • adviseren over opvoeden in armoede

  Module 2:

  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van armoede
  • steun bieden en in gesprek gaan over armoede
  • betrokkenen toeleiden naar de juiste hulp
  • reflecteren op de eigen rol in de communicatie