• Training Aanpak Kindermishandeling,
  omdat kinderen het recht hebben om gezond en veilig op te groeien.

 • Praktische informatie

 • "Heb ik voldoende inzicht in kindermishandeling?"
  "Weet ik op welke signalen ik kan letten?"
  "Durf ik met vertrouwen en in overleg met ouders en verzorgers te handelen
  volgens de stappen van de meldcode?"

  "Hoe bespreek ik signalen met ouders en verzorgers,
  zodat er een samenwerkingsrelatie ontstaat?"

  "Hoe steun ik kinderen en jongeren?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de Training Aanpak kindermishandeling te gaan volgen.

  In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om kindermishandeling effectief aan te pakken.

  Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met kinderen zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg,gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams, gemeenten en vrijwilligersorganisaties.

  De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen. 

 • Maatwerk:

  Deze training wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van uw leerwensen

  Doelgroep: Professionals en vrijwilligers die met een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (gaan) werken
  Functies: Professionals, aandachtsfunctionarissen, coördinatoren & managers, studenten & vrijwilligers
  Deelnemers:  In overleg, meestal maximaal 15 personen
  Tijdsinvestering: Afhankelijk van de wensen van de deelnemers
  Kwaliteit: Deze training is ontwikkeld door TrainersHuiselijkGeweld.nl
  Adviesprijs:  
 • U krijgt inzicht in:

  • aard, omvang, vormen, beschermende en risicofactoren en gevolgen van kindermishandeling
  • het herkennen, objectief benoemen en concreet onderbouwen van signalen van kindermishandeling
  • het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie en het vastleggen van informatie in het dossier
  • het wegen van kindermishandeling in stap 4 van de meldcode
  • de vijf stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

   

 • U wordt zich bewust: 

  • dat de meldcode handvatten geeft voor het in kaart brengen van signalen en het handelen bij een vermoeden van kindermishandeling
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het in kaart brengen van signalen
  • van een basishouding die contact bevordert

   

 • U kunt: 

  • een deskundige consulteren
  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van kindermishandeling
  • steun bieden en in gesprek gaan met kinderen en jongeren
  • betrokkenen toeleiden naar hulp of Veilig Thuis
  • handelen volgens de stappen van de meldcode