• 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R)

    Ieder mens organiseert in de regel zelf zijn of haar eigen huishouden. Hij/zij voert daarover zelf regie en er is coördinatie nodig om een huishouden goed draaiend te houden. Regie voeren is hetzelfde als ‘het draaiend houden van een huishouden’, maar dan rond zorg en hulpverlening. Wanneer er ook gezinsleden aanwezig zijn, wordt dit meestal gezamenlijk door de gezinsleden gedaan.

    Soms is de balans verstoord bij het draaiend houden van het huishouden. Dit ontstaat door zorgen bij gezinsleden en/of op levensgebieden binnen het huishouden. Daardoor kunnen er meerdere professionals, familie of vrienden betrokken zijn om het huishouden te ondersteunen. Dat geeft vaak een extra druk op de organisatie van het huishouden. Het is fijn dat mensen helpen, maar deze hulp moet worden gecoördineerd.

    Sommige mensen kunnen dat heel goed en behouden overzicht, zij zijn sterk in organiseren en plannen. Anderen hebben ondersteuning nodig in het plannen en organiseren. Het kan gebeuren dat op een gegeven moment mensen door de bomen het bos niet meer zien. En geen overzicht meer hebben over wie, wat, wanneer gaat doen. Dan is 1Gezin1Plan een effectieve tool.

    Wanneer u start met het werken met 1Gezin1Plan kunt u de productenlijn 1Gezin1Plan als basis gebruiken. Deze vindt u op 1gezin1plan1regisseur.