• Aandachtsgebieden

  De aandachtsgebieden waarin Kruijs Advies & Training zich heeft gespecialiseerd zijn:

  Huiselijk Geweld (kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling)
  Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld
  Communicatie
  1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R)
  Kinderen in armoede

  Trainingen op deze gebieden verzorgen wij aan (toekomstig) professionals in het werkveld die werken met zwangere vrouwen (-9 maanden) tot aan ouderen in de leeftijd van 100 jaar. 

  Alle trainingen worden altijd op maat gemaakt. Voor bepaalde trainingen is de opbouw wel leidend (vanwege accreditatie bijvoorbeeld) maar zal er altijd gekeken worden hoe er goed aangesloten kan worden bij de kennis die er al is in een groep en de wensen vanuit een organisatie.

  Coaching/Intervisie
  Daarnaast bied ik coaching/intervisie aan voor trainers en aandachtsfunctionarissen in het werkveld op het onderwerp huiselijk geweld en gericht op trainersvaardigheden en/of vaardigheden om de functie van aandachtsfunctionaris nog beter neer te zetten.