• Training 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R)

  In de training 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur (1G1P1R) krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om in partnerschap met de klant(en) en in samenwerking met het (in)formele netwerk en professionals 1Gezin1Plan1Regisseur op een effectieve wijze in te zetten.

  Deze training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die zorgcoördinatie verzorgen zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams en gemeenten.

  De methodiek 1Gezin1Plan1Regisseur is doorontwikkeld voor burgers van -9 maanden tot 100 jaar. Afhankelijk van uw doelgroep wordt tijdens deze training ingezoomd op familiesystemen met volwassenen, gezinnen, jongeren en/of ouderen. De training is modulair opgebouwd.

  De werkwijze van 1Gezin1Plan1Regisseur geeft informatie over het werkproces, aanvullende acties bij onveiligheid, vormen van regie, criteria om regie in te zetten, de regiekaart, competentieprofielen van de regisseur, plannen en folders. Deze werkwijze treft u aan op: https://www.1gezin1plan1regisseur.nl/werkwijze/

  Afhankelijk van uw leerwensen volgt u één of meerdere modules. Een overzicht van alle basis en verdiepende modules voor proces- en casusregisseurs en degenen die verantwoordelijk zijn voor implementatie en werkbegeleiding treft u aan op:https://www.1gezin1plan1regisseur.nl/training/

  Kruijs Advies & Training verzorgt daarin de volgende trainingen:
  Basismodule 1. 1G1P1R voor casusregisseurs
  Basismodule 2. 1G1P1R voor procesregisseurs
  Verdiepingsmodule 3. Omgaan met dilemma’s, weerstanden en (heftige) emoties
  Verdiepingsmodule 4. Motiveren tot gedragsverandering

  Indien u 1Gezin1Plan in uw werkprocessen heeft beschreven en een vastgesteld format gebruikt, wordt de training hierop afgestemd. 

  Voor informatie en aanmelden kunt u terecht op: https://www.1gezin1plan1regisseur.nl/contact/