• Training 1Gezin 1Plan 1Regisseur (1G1P1R)

  In de training 1Gezin, 1Plan, 1Regisseur (1G1P1R) krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om in partnerschap met de klant(en) en in samenwerking met het (in)formele netwerk en professionals 1Gezin1Plan1Regisseur op een effectieve wijze in te zetten.

  Deze training wordt verzorgd voor alle beroepsgroepen die zorgcoördinatie verzorgen zoals jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, ouderenzorg, gezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappelijke opvang, centra voor jeugd en gezin, sociale wijkteams en gemeenten.

  De methodiek 1Gezin1Plan1Regisseur is doorontwikkeld voor burgers van -9 maanden tot 100 jaar. Afhankelijk van uw doelgroep wordt tijdens deze training ingezoomd op familiesystemen met volwassenen, gezinnen, jongeren en/of ouderen. De training is modulair opgebouwd.

  Afhankelijk van uw leerwensen volgt u één of meerdere modules:

  Module 1 Systeemgericht werken met 1G1P1R
  Module 2 De kwaliteit van het ondersteuningsplan
  Module 3 Omgaan met weerstanden, dilemma's en (heftige) emoties
  Module 4 Aansturen op verandering bij onveiligheid en geweld

  Indien u 1Gezin1Plan in uw werkprocessen heeft beschreven en een vastgesteld format gebruikt, wordt de training hierop afgestemd. 

  Het open aanbod en inschrijven voor 1Gezin1Plan1Regisseur vindt u op: https://www.1gezin1plan1regisseur.nl/agenda-inschrijven/

 • Module 1

  • Wat is 1Gezin1Plan1Regisseur?
  • Hoe werkt 1Gezin1Plan1Regisseur?
  • Hoe introduceer je 1Gezin1Plan1Regisseur bij de klant?
  • Hoe werkt de regiekaart?
  • Wie is de regisseur?
  • Hoe voer je procesregie?
 • Module 2

  • Wat is de kwaliteit van de plannen?
  • Wat zijn de voorwaarden voor het uitvoeren van een plan?
  • Hoe ontwikkel je een ondersteuningsplan?
  • Hoe zet je de klant centraal?
  • Hoe versterk je eigen kracht en zelfregie?
 • Module 3

  • Hoe werkt stress?

  • Hoe kun je zelf omgaan met stress tijdens een 1G1P1R overleg?

  • Hoe hanteer je emoties met metacommunicatie?

  • Hoe hanteer je dilemma’s en weerstanden tijdens een 1G1P1R overleg?

  • Hoe hanteer je heftige emoties?

 • Module 4

  • Wat is motivatie?

  • Hoe leg je een basis voor motivatie met het werken met 1G1P1R?

  • Welke interactietypen bestaan er?

  • Hoe vergroot je motivatie met het motivatiemodel?

  • Hoe vergroot je autonome motivatie met de schaalvraag?