• Training Zorgen bespreekbaar maken

  "Hoe bespreek je signalen van huiselijk geweld?"
  "Hoe ga je om met emoties en gevoelens die een rol kunnen spelen bij het bespreekbaar maken?"
  "Hoe deel je je zorgen over signalen van huiselijk geweld?"
  "Hoe blijf je in gesprek als de ander de zorgen niet deelt?"
  "Hoe stel ik een grens in het gesprek?"
  "Hoe vertel je dat je een melding gaat doen bij Veilig Thuis?"

  Herkent u deze vragen bij uzelf en/of uw medewerkers? Dan raden wij u aan om de training "Zorgen bespreekbaar maken" te gaan volgen. Vanaf 2013 is het verplicht om volgens de Meldcode te werken. In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om op een effectieve wijze te communiceren met de klant(en) over zorgen die er zijn bij vermoedens van huiselijk geweld (kindermishandeling, partnergeweld en/of ouderenmishandeling). De training gaat in op een zorgverkennend, grensstellend en/of een slechtnieuws gesprek (melding bij Veilig Thuis) afhankelijk van de leerwensen. 

  In de ochtend zal op een interactieve manier de theorie aan bod komen en in de middag zal gewerkt worden met een trainingsacteur en eigen casuïstiek.

  De training is opgebouwd uit twee modules:
  Module 1 Zorgen bespreekbaar maken (theorie)
  Module 2 Zorgen bespreekbaar maken (met inzet trainingsacteur)

  Het niveau van de training wordt afgestemd op de gesprekstechnieken die u nodig heeft in uw werk en de leerwensen van de deelnemers. Als voorwaarde van deelname aan deze training is het verplicht de training Signaleren van huiselijk geweld en Handelen bij huiselijk geweld al gevolgd te hebben. 

  Tijdens de training worden onder andere korte instructiefilmpjes getoond, zodat de theorie op een aantrekkelijke en bondige wijze wordt overgedragen, waardoor er veel tijd is voor interactie, oefenen en reflecteren.

  Ter voorbereiding krijgt u de digitale reader 'Zorgen bespreekbaar maken' waarin een overzicht is opgenomen van de technieken en tools die ingezet kunnen worden door professionals bij het bespreekbaar maken van signalen bij vermoedens van huiselijk geweld.

  Deze training is geaccrediteerd bij:
  Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (scholing algemeen) voor 6 PE punten
  Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (AbSg) (nascholing jeugdgezondheidszorg) voor 6 PE punten

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in ...

  • stap 3 van de meldcode: in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van onveiligheid en geweld
  • basisgespreksvaardigheden die nodig zijn om zorgen bespreekbaar te kunnen maken
  • het brein en wat stress doet met de hersenen
  • interventies die gepleegd kunnen worden in een gesprek over zorgen
  • eigen sterke punten bij gesprekstechnieken 
 • Houding - U wordt zich bewust ...

  • van een basishouding die contact bevordert
  • dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het bespreekbaar maken van signalen van huiselijk geweld
  • dat het creëren van een veilige omgeving en een niet-beoordelende houding een basis legt voor het gesprek
  • dat duidelijkheid en transparantie tijdens het gesprek belangrijk zijn
  • van emoties en gevoelens die een rol kunnen spelen bij het bespreekbaar maken van zorgen
 • Vaardigheden - U kunt ...

  • contact leggen en in gesprek gaan met betrokkenen over signalen van huiselijk geweld
  • signalen van huiselijk geweld objectief benoemen en concreet onderbouwen
  • betrokkenen toe leiden naar hulp of Veilig Thuis
  • emoties van zichzelf en de klant hanteren tijdens het gesprek over zorgen
  • reflecteren op hun eigen rol