• Motiverende gespreksvoering bij overgewicht

  Deze training gaat specifiek in op het motiveren van ouders/kinderen/jongeren bij gedragsverandering bij overgewicht en wordt regelmatig verzorgd aan JGZ-medewerkers.

  In deze training krijgt de deelnemer kennis en vaardigheden aangereikt om op een effectieve(re) wijze te communiceren met ouders/kinderen/jongeren over overgewicht en hen te motiveren tot gedragsverandering.

  U krijgt antwoord op de vragen:
  "Welke stappen neem ik bij het bespreekbaar maken van overgewicht?"
  "Hoe bespreek ik overgewicht met de klant helder en effectief?"
  "Hoe motiveer ik de klant bij gedragsverandering bij overgewicht?"
  "Hoe maak ik een veranderboekhouding met ouders/kinderen/jongeren?"
  "Hoe pas ik verandertaal toe tijdens het motiveren bij overgewicht? 
  "Welke rol speelt de systeemdynamiek bij het motiveren bij overgewicht?"

  In de ochtend zal op een interactieve manier de theorie aan bod komen en in de middag zal gewerkt worden met een trainingsacteur en eigen casuïstiek.

  Tijdens de training worden onder andere korte instructiefilmpjes getoond, zodat de theorie op een aantrekkelijke en bondige wijze wordt overgedragen, waardoor er veel tijd is voor interactie, oefenen en reflecteren.

  Ter voorbereiding krijgt u de digitale reader 'Motiverende Gesprekstechnieken bij overgewicht', waarin een overzicht is opgenomen van de technieken en tools die ingezet kunnen worden door professionals bij motiverende gespreksvoering bij overgewicht.

 • Resultaat

 • Kennis - U heeft inzicht in

  • het motivatiemodel van Prochaska en DiClemente
  • de uitgangspunten van motiverende gesprekstechnieken
  • de stappen bij het motiveren van het bespreekbaar maken van overgewicht
  • de determinanten die een rol spelen bij overgewicht 
  • de uitgangspunten van de schaalvraag en hoe deze in te zetten
  • hoe motivatie bij overgewicht te versterken
  • de systeemdynamieken die een rol spelen bij overgewicht
  • eigen sterke punten bij motiverende gesprekstechnieken
 • Houding - U wordt zich bewust

  • van een basishouding die contact bevordert
  • dat het creëren van een veilige omgeving door het erkennen van wederzijdse expertise en een niet-beoordelende houding een basis legt voor samenwerking, het versterken van eigen kracht en het nemen van zelfregie
  • dat duidelijkheid en transparantie tijdens het proces de motivatie van de klant vergroot
  • van emoties en gevoelens bij verschillende manieren van motiveren
  • van emoties en gevoelens die een rol spelen bij het bespreken van overgewicht
 • Vaardigheden - U kunt

  • partnerschap creëren
  • de klant centraal stellen en eigen kracht en zelfregie bevorderen
  • de stappen bij het motiveren van het bespreekbaar maken van overgewicht toepassen
  • over de determinanten die een rol spelen bij overgewicht in gesprek gaan met ouder/kind/jongere
  • de schaalvraag toepassen bij het motiveren van de ouder/kind/jongere
  • emoties van zichzelf en de klant hanteren tijdens het gesprek
  • de ouder/kind/jongere motiveren tot gedragsverandering bij overgewicht
  • reflecteren op de eigen rol