• Coaching

     

    In het verlengde van de visie van Trainers Huiselijk Geweld waarin we de expertise van onze trainers willen onderhouden is het mogelijk om coach gesprekken aan te vragen als je werkzaam bent als trainer op het gebied van huiselijk geweld.

    Training geven over het onderwerp Huiselijk geweld en Kindermishandeling vraagt regelmatig andere trainersvaardigheden dan bij ‘standaard trainingen’. Er komen emoties los, er is bijvoorbeeld meer weerstand omdat er een verplichting vanuit de organisatie/overheid is in het handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling en ook het bespreekbaar maken kan voor de nodige dilemma’s zorgen.

    Naast het coachen van trainers, coach ik ook aandachtsfunctionarissen en bied ik de mogelijkheid om intervisie bijeenkomsten te begeleiden waarin zij bijvoorbeeld casuïstiek met elkaar bespreken.