• Trainingsacteur

  Kruijs Advies & Training werkt al jaren samen met een vast aantal trainingsacteurs die tijdens communicatietrainingen ingezet kunnen worden.

  Deze vorm van ervaringsleren prikkelt deelnemers zich bewust te worden van hun vaardigheden, valkuilen, houding en gedrag. Het naspelen van situaties uit de praktijk biedt de gelegenheid om te experimenteren met ander gedrag en nieuwe vaardigheden, waarbij gesprekstechnieken en het toepassen daarvan steeds centraal staan. 

  Een trainingsacteur:

  • is in staat om samen met de trainer zorg te dragen voor een veilige sfeer voor de deelnemers;
  • creëert een zeer realistische praktijksimulatie, waarin hij/zij verbaal en non-verbaal reageert op het gedrag van de deelnemer;
  • houdt tijdens het oefenen oog voor het leerdoel en de grenzen van de deelnemer;
  • heeft een groot improvisatievermogen;
  • geeft op het door de trainer gewenst moment feedback aan de deelnemer (dit kan zowel vanuit de rol als vanuit de acteur zelf);
  • is samen met de trainer verantwoordelijk voor een positieve leerervaring van de deelnemers.