• Protocol Veilig Trainen in de 1,5 meter samenleving


    De doelstelling van het protocol "Veilig Trainen in de 1,5 meter samenleving" is het creëren van veilige trainingen waarbij ‘social distancing’ en hygiëne gewaarborgd worden. Het protocol is gebaseerd op het Protocol Veilig Trainen – in de 1,5 meter samenleving van NOBTRA, Nederlandse Orde voor Beroepstrainers. Het gehele protocol is op te vragen bij info@kruijstraining.nl of te downloaden op: Protocol Veilig Trainen NOBTRA