• Verandermanagement

  Het enige constante in het leven is verandering!

  70% van de verandertrajecten lukt niet omdat er vaak alleen aandacht wordt besteed aan de voorwaarden van de verandering en niet het psychologische proces van verandering wordt meegenomen in het traject. Elk veranderingstraject doorloopt dezelfde transitie-fasen en als je daar zicht op hebt, kan je daar ook op sturen om zo de verandering (blijvend) te laten slagen.

  Ik ben opgeleid in Systemisch Transitie Management en kijk met een systemische bril naar veranderingen. Dit houdt in dan ik niet alleen in beeld breng wat de verandering inhoudt (begrijpen) maar ook intervenieer op 'waartoe' leidt de verandering en wat is bijvoorbeeld de functie van bepaald gedrag in de verandering en het systeem. Ik ga altijd op zoek naar patronen in een veranderingstraject die de verandering bevorderen of juist tegenhouden. 

  Ik coach individuen met vragen op het gebied van veranderingen die zich afspelen in hun leven en ik begeleid teams in verandertrajecten.

  Heb jij als individu een coachvraag die ligt op het gebied van verandering (bijvoorbeeld privé of werk) vraag dan een coach gesprek aan. Als opgeleid Systemisch Individuele Coach kan ik je helpen in je verandertraject. 

  Heb jij als team een vraag over een verandering die jullie willen bewerkstelligen, neem dan contact met mij op. Met mijn systemische bril kan ik dan kijken wat ik voor jullie kan betekenen om de verandering vorm te kunnen geven.