• Bijscholing Aandachtsfunctionaris

  Elke 2 jaar dient u een hercertificering te volgen als u als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld binnen uw organisatie aan de slag wilt blijven. Bent u lid van de LVAK en wilt u een bijscholing volgen, dan kunt u dat doen bij een trainer die gecertificeerd is bij HOBEON. Kruijs advies en training is gecertificeerd bij HOBEON en biedt hercertificering aan via de site [...]

  Read more

  Kruijs Advies & Training wordt regelmatig als procesbegeleider/trainer ingezet op langdurige projecten die te maken hebben met veiligheid, veiligheidsplanning en huiselijk geweld.  Hieronder tref je de projecten aan. Opdrachtgever: Gemeente Gouda Doelgroep: Lokale teams (Jeugd en Gezin teams en Sociale wijkteams) Periode: januari 2021- december 2021 Procesbegeleider/trainer [...]

  Read more

  Met deze training krijgen de aandachtsfunctionarissen meer kennis en vaardigheden om collega's te adviseren/coachen en steun te bieden tijdens het hanteren van de stappen van de meldcode Huiselijk Geweld. Het doel van de training is dat u als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld leert om (nog beter) op een adequate wijze collega's te coachen, adviseren en te steunen in het handelen met de [...]

  Read more

  Deze training gaat specifiek in op het motiveren van ouders/kinderen/jongeren bij gedragsverandering bij overgewicht en wordt regelmatig verzorgd aan JGZ-medewerkers. In deze training krijgt de deelnemer kennis en vaardigheden aangereikt om op een effectieve(re) wijze te communiceren met ouders/kinderen/jongeren over overgewicht en hen te motiveren tot gedragsverandering. U [...]

  Read more

  Het enige constante in het leven is verandering! 70% van de verandertrajecten lukt niet omdat er vaak alleen aandacht wordt besteed aan de voorwaarden van de verandering en niet het psychologische proces van verandering wordt meegenomen in het traject. Elk veranderingstraject doorloopt dezelfde transitie-fasen en als je daar zicht op hebt, kan je daar ook op sturen om zo de verandering [...]

  Read more

  In Nederland komen zelden mensen om van de honger. Toch krijgt 1 op de 92 kinderen niet wat het nodig heeft: het groeit op in een gezin dat onder de grens van ‘niet veel, maar toereikend’ leeft, zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau het noemt. Eenvoudiger gezegd: er is minder geld beschikbaar dan nodig voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie.  Die situatie [...]

  Read more

  1Gezin 1Plan 1Regisseur

  Ieder mens organiseert in de regel zelf zijn of haar eigen huishouden. Hij/zij voert daarover zelf regie en er is coördinatie nodig om een huishouden goed draaiend te houden. Regie voeren is hetzelfde als ‘het draaiend houden van een huishouden’, maar dan rond zorg en hulpverlening. Wanneer er ook gezinsleden aanwezig zijn, wordt dit meestal gezamenlijk door de gezinsleden gedaan.[...]

  Read more

  Wist u dat... huiselijk geweld een groot maatschappelijk probleem is? 45% van de nederlanders slachtoffer of pleger is (geweest) van één of meerdere vormen van huiselijk geweld? jaarlijks 200.000 volwassenen slachtoffer zijn van partnergeweld? vrouwen in 60% en mannen in 40% van de gevallen slachtoffer zijn? jaarlijks 120.000 kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling? [...]

  Read more

    In het verlengde van de visie van Trainers Huiselijk Geweld waarin we de expertise van onze trainers willen onderhouden is het mogelijk om coach gesprekken aan te vragen als je werkzaam bent als trainer op het gebied van huiselijk geweld. Training geven over het onderwerp Huiselijk geweld en Kindermishandeling vraagt regelmatig andere trainersvaardigheden dan bij ‘standaard [...]

  Read more