• De Algemene Voorwaarden van Kruijs Advies & Training kunt u hieronder inzien. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 3 januari 2011 onder het nummer 24414073. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Kruijs Advies & Training: opdrachtnemer Opdrachtgever:[...]

  Read more

  Kwaliteit

  17 Apr 2019 | Fullwidth
  Kwaliteit

  Read more

  Partners

  18 Dec 2018 | Fullwidth
  Partners

  Read more

  Contact

  27 Apr 2018 | Fullwidth
  Contact

  Wilt u informatie over een van mijn trainingen? Wilt u een lezing laten verzorgen? Heeft u behoefte aan coaching/intervisie als trainer op het gebied van huiselijk geweld? Heeft u behoefte aan coaching/intervisie als aandachtsfunctionaris? Wilt u graag persoonlijk kennismaken om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen? Of heeft u een andere vraag? Stuur mij dan via onderstaand [...]

  Read more